TEK-sjekk Energi vil ikke bli oppdatert og vedlikeholdt videre

TEK-sjekk Energi har vist seg å være et krevende produkt både når det gjelder oppdatering av innhold iht. til regelverk og andre rammebetingelser samt teknologisk løsning. Programmet for å gjøre energiberegninger er utviklet i Excel og vi har sett at dette verken dekker våre eller kundenes behov for applikasjoner og plug-ins i egne verktøy. Samtidig ser vi at rammebetingelsene knyttet til energiberegninger og krav til nye bygg endrer seg kontinuerlig slik at programmet krever hyppige oppdateringer.

SINTEF Community har foretatt en grundig vurdering av mulige løsninger og har kommet frem til at vi ikke ser det formålstjenlig å oppdatere og videreutvikle TEK-sjekk Energi fra dagens plattform. Vi ønsker imidlertid å se på mulighetene for å få til et prosjekt med mål om å lage et verktøy som kan ta opp i seg det nye regelverket.

TEK-sjekk Energi blir fra 1. juni 2021 tatt ut av Byggforskserien Komplett, men for de som har tegnet abonnement frem til og med 31.05.2021 vil programmet være tilgjengelig på www.teksjekk.no inntil videre. Innlogging skjer med samme brukernavn og passord som for Byggforskserien. TEK-sjekk Energi i dagens versjon kan brukes på den nye nettsiden.

Nye abonnenter vil ikke ha tilgang til programmet etter 1. juni 2021.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre for våre kunder, men håper på forståelse for beslutningen.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙